Psykolog Dianna Loft, cand.psyh.aut (f. 1980)

Uddannelse

Godkendt specialist i psykoterapi (klinisk psykologi) ved Dansk Psykologforening, 2023

3-årig Terapeutisk videreuddannelse indenfor ISTDP (Intensiv psykodynamisk korttidsterapi), 2021

3-årig Terapeutisk videreuddannelse i Kognitive Terapiformer, 2010

Autoriseret af Psykolognævnet ved Socialministeriet, 2009

Cand.psych. Københavns Universitet, 2007

BSC Psychology (Honours degree) Goldsmiths College, University of London, 2003

Ansættelser

2021 –            Privat praktiserende psykolog -Overenskomst med den offentlige sygesikring -Klinik i Brønshøj

2013 – 2021 Klinik for Selvmordsforebyggelse, Psykiatrien Øst, Region Sjælland
Selvmordsforebyggende behandling og terapi
Akutte kriser og belastningsreaktioner

2012 – 2013 Klinik for Liaisonpsykiatri, Afd. For Specialfunktioner, Psykiatrien Region Sjælland
Terapi ved psykosomatiske symptomer eller funktionelle lidelser også kaldet Bodily distress syndrome (BDS)

2010 – 2012 Privat praksis i København K
Individuel terapi (angst, stress, depression)
Konsulent opgaver ved Hellerup Sundhedscenter og for ASD-Klinikken, Holbæk

2009 – 2010 Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København
Neuropsykologisk testning af deltagende patienter i NEUROCOM-projektet (kognitive tests af unge med skizofreni).

2007 – 2009 Fobiskolen
Gruppe/individuel angstbehandling
Kurser: socialangst

2007 – 2009 Cektos –Center for Kognitiv Terapi og Supervision
Praksiskandidatstilling – Terapiforløb under den offentlige sygesikringsordning