OCD

Obsessive Compulsive Disorder (OCD) er en lidelse hvor tvangstanker og/eller tvangshandlinger styrer ens liv i en grad hvor det begrænser livsudfoldelse og livskvalitet.

Tvangstanker er indskydelser, idéer eller indre billeder som tilbagevendende dukker op i bevidstheden og som opleves som uønskede og påtrængende men synes svære eller næsten umulige at ryste af sig. Tvangstanker kan føles som en besættelse af en frygt for at noget er galt eller vil gå galt. Man kan være bange for smittefare, ufrivilligt at komme til at gøre sig selv eller andre skade eller at et uheld vil ske.

Tvangshandlinger kan udvikles for at modvirke de påtrængende tanker –man kan få trang til at udføre forskellige ritualer for at mindske risikoen for fare. Det kan være fysiske handlinger man udfører som feks at dobbelttjekke flere gange, at gøre rent eller vaske sig på en bestemt måde et vist antal gentagne gange. Det kan også være tanke-ritualer hvor man forsøger at gennemtænke tingene på en bestemt måde for at modvirke det dårlige man frygter.

Lider man af OCD er man klar over at tankerne er overdrevne og urimelige. Ikke desto mindre kan det være vanskeligt at vikle sig ud af den optagethed af tankerne som drives af og forstærker angsten.

Via terapi kan du få indsigt i hvad der vedligeholder og forstærker angsten. Du kan få hjælp til at udvikle nye måder at takle ubehagelige tanker og angst på og få arbejdet med evt dybereliggende problemstillinger.