Følelsesmæssige svigt og traumer

Traumer kan udvikles på baggrund af udsættelse for fysisk vold/afstraffelse og seksuelle krænkelser.

Traumer kan også formes på baggrund af mere usynlige former for svigt som feks at lade et barn alene med svære følelser, bruge isolation som straf, forholden sig passivt til et grædende eller skræmt barn, direkte eller indirekte afvisning og kritik, subtil manipulation og subtile verbale krænkelser –alle måder som kan sætte dybe spor i barnets nervesystem som følger med ind i voksenlivet og hæmmer en naturlig og sund selvudvikling.

Er man vokset op uden den nødvendige opbakning, støtte og tryghed, kan det have eftervirkninger langt ind i voksenlivet. Nogle kan fungere nogenlunde i hverdagen med job, partner og venskaber, men bruger alligevel kræfter på at kæmpe med feks. svære følelser, tilbagevendende ubehagstilstande og omfattende selvkritik. Andre er så ramt at det har været svært at finde fodfæste i arbejdsliv og personlige relationer.

Svigt kan forekomme i selv tilsyneladende velfungerende hjem hvor de basale behov som mad, rent tøj, tag over hovedet er dækkede og hvor forældrene passer en hverdag med job, vennekreds etc.

Den amerikanske psykolog Pete Walker har på baggrund af mange års klinisk arbejde med effekten af forskellige typer svigt/traumer i opvæksten,  udarbejdet en kortlægning af de mest typiske symptomer:

Typiske symptomer efter langvarige og gentagende svigt i opvæksten:

 • Følelses-Flashback –en pludselig og overvældende følelse at være lille, hjælpeløs, forkert, defekt/uønsket. Følelsen kan opleves som en ”kniv der går gennem hjertet” eller som om alt brænder sammen indeni. Følelses-flashback kan vare fra få minutter til dage lange sekvenser hvor følelsen kommer og går i bølger. Sværhedsgraden af de svigt man var udsat for som barn spiller en rolle for hvor ramt man er.
 • Skrøbelig selvfølelse –skiftende følelse af eget værd. Selvværd kan nogle gange være intakt, men kan også pludseligt svigte i kritiske situationer.
 • Vægelsindethed –besvær med at beslutte sig, nogle gange i helt dagligdagsvalg som indkøb i supermarkedet men også ved større beslutninger som kan blive meget overvældende (da man alt for ofte som barn har stået alene med svære følelser og ansvar).
 • Problemer med grænser –besvær med at stole på sin egen autoritet og egne følelser. Man kan enten blive meget selvudslettende eller svært dominerende overfor andre –alt afhængig af de overlevelsesstrategier man har udviklet.
 • Selvkritik –en stærk indre kritiker er næsten altid gennemgribende ved svigt i opvæksten.
 • Toksisk skam –en ødelæggende skam der kan trigges i følelses-flashbacks og når skam er den dominerende følelse tager form som ”shame-attacks”.
 • Socialangst –Ubehag i sociale situationer, mistillid til andre mennesker og en hæmning på flere områder af selvudfoldelse.
 • Hyperreflektion

Det terapeutiske arbejde vil oftest omfatte:

 • At reducere selvkritik
 • Lære at identificere følelsesflashbacks og håndtere disse
 • At komme i kontakt med sund vrede og egen autoritet
 • At sørge over tabet af tryghed og samhørighed i opvæksten
 • At begynde at skabe trygge, ligeværdige og givende relationer til andre mennesker